√ерб м≥ста Ѕ”ƒ»Ќќ  ƒ»“»Ќ» м≥сто Ѕ≥ла ÷ерква   ћапа ”крањни  –ос≥йська верс≥¤   English version

         Ќаш будинок дитини в м≥ст≥ Ѕ≥ла ÷ерква           

1. ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤я про ƒ≤яЋ№Ќ≤—“№, ѕ–ќЅЋ≈ћ» та ѕ≈–—ѕ≈ “»¬»              

2. ‘отограф≥њ з житт¤ Ѕудинку дитини.

3. Ћист-«верненн¤ до спонсор≥в та благод≥йних орган≥зац≥й

4. “ерм≥нов≥ потреби в медпрепаратах та матер≥алах дл¤ д≥тей

–анок...¬стаЇ сонце, пробуджуЇтьс¤ природа, просинаютьс¤ кв≥ти, наповнюючи н≥жним ароматом пов≥тр¤, сп≥вають дзв≥нкоголос≥ пташки, шепочуть шелестом лист¤ дерев, н≥би бажають доброго ранку одне одному..ѕрокидаЇтьс¤ дитина, в≥дкриваЇ оч≥ ≥ подаЇ своњ ручен¤та до самоњ близькоњ людини на св≥т≥ - до мами.ћама... - це слово узагальнюЇ в соб≥ щаст¤ ≥ рад≥сть, ласку, н≥жн≥сть, доброту, тепло ≥ захищен≥сть.јле на жаль , дуже багато д≥тей не в≥дчувають цього, втрачаючи зв¤зок з мамами з перших дн≥в свого житт¤. Ќер≥дко ц≥ малюки залишаютьс¤ сиротами та потрапл¤ють в заклади охорони здоров"¤ - Ѕудинки дитини.

Ѕудинок дитини, що знаходитьс¤ в м≥ст≥ Ѕ≥ла ÷ерква , п≥дпор¤дкований обласному управл≥нню охорони здоров"¤  ињвськоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ. ÷е спец≥ал≥зований заклад дл¤ д≥тей-сир≥т та д≥тей-≥нвал≥д≥в в≥ком в≥д двох нед≥ль до 4 рок≥в. ¬ даний момент тут виховуЇтьс¤ 60 д≥тей, практично вс≥ д≥ти мають ту чи ≥ншу патолог≥ю, негаразди ≥з здоров"¤м. ÷е д≥ти ≥з дит¤чим церебральним парал≥чем, синдромом ƒауна, еп≥лепс≥Їю, ф≥зичними вродженими вадами, вродженими вадами серц¤, щелепно-лицевоњ паталог≥њ, затримкою псих≥чного та ф≥зичного розвитку. ѕ"¤теро д≥тей ¬≤Ћ ≥нф≥кован≥, четверо - хвор≥ють на гепатит ¬,—.

ƒ≥ти потребують пост≥йноњ уваги, л≥куванн¤, рац≥онального харчуванн¤, догл¤ду. „ерез в≥дсутн≥сть належних кошт≥в , ¤к≥ вид≥л¤Ї держава, не повн≥стю забезпечуЇтьс¤ потреба на життЇд≥¤льность д≥тей, ¤к≥ недостатньо отримують овоч≥, фрукти, в≥там≥ни.™ неможливим надати повноц≥нну невролог≥чну та реаб≥л≥тац≥йну допомогу д≥т¤м-≥нвал≥дам через в≥дсутн≥сть кошт≥в на придбанн¤ необх≥дноњ апаратури, обладнанн¤, на орган≥з≥ц≥ю ф≥з≥отерапевтичного каб≥нету, тренажерного залу,на придбанн¤ потр≥бних мебл≥в.

ѕерсонал будинку дитини складаЇтьс¤ з л≥кар≥в-пед≥атр≥в, псих≥атр≥в,логопед≥в,дефектолог≥в , виховател≥в, н¤нь та медичних сестер.¬они направл¤ють вс≥ своњ сили на те , щоб д≥ти не в≥дчували свого сир≥тства ≥ хвороби, дарують њм тепло своњх сердець, розвивають зд≥бност≥ ≥ соц≥альн≥ навички дл¤ д≥тей з ф≥зичними та ≥нтелектуальними вадами, щоб д≥ти мали можлив≥сть в майбутньому вести повноц≥нне та достойне людини житт¤.

“ож ми звертаЇмс¤ до людей, що мають добре серце, не черству душу з закликом допомогти нашим д≥т¤м та покращити умови њхнього житт¤, вихованн¤ та здоров"¤. ћи зац≥кавленн≥ в сп≥впрац≥ з приватними особами, п≥дприЇмствами вс≥х форм власност≥ та фондами. „екаЇмо на в≥дгуки та пропозиц≥њ в≥д зац≥кавлених людей.

« над≥Їю та вд¤чн≥стю колектив Ѕ≥лоцерк≥вського Ѕудинку дитини.

√оловний л≥кар - √рибан “ет¤на ѕавловна

 

Ќаша адреса: ”крањна, 09113,  ињвська область, м≥сто Ѕ≥ла ÷ерква, вул.  рижан≥вського, 6 ќбласний Ѕудинок дитини, телефон +38-04463-45568, 46250, Email : childrenhome@narod.ru ,Ѕанк≥вськ≥ рекв≥зити: р\р  - 35422004002039 , банк - ”ƒ  в  ињвськ≥й област≥, ћ‘ќ 821018, код ™ƒ–ѕќ” 03066940


Hosted by uCoz